Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om SI-PASS

SI-PASS, samverkansinlärning, hjälper studenter att lyckas på utvalda, ofta inledande, svåra kurser.

Vad är SI-PASS?

SI-PASS är en pedagogisk modell som utvecklades på 1970-talet av Deanna Martin på University of Missouri, Kansas City och som bygger på kollaborativt lärande. Studenterna träffas regelbundet i mindre studiegrupper om mellan 5 och 15 deltagare under ledning av en äldre student som läst kursen tidigare och som fungerar som förebild och guide, dock inte som lärare.

SI-ledarens uppgift är att hjälpa studenterna att vaska fram och explicitgöra de moment i kursen som upplevs som svåra, att agera som övningsledare och moderator i diskussioner för att behandla och lösa dessa svåra moment. SI-ledaren ska alltså hjälpa studenterna att tillsammans hitta svaren på sina frågor och att arbeta effektivt och målmedvetet i grupp. För att kunna utföra dessa uppgifter genomgår SI-ledare en särskild tvådagarsutbildning i SI-strategier och ledarskap.

Var finns SI-PASS?

Programmet har spridit sig från USA över stora delar av den engelskspråkiga världen. Modellen finns sedan 1993 i Sverige och är nu representerad på de flesta svenska lärosätena. Utöver det internationella centret på UMKC finns det nationella utbildnings- och utvecklingscentra i Kanada (University of Guelph), Sydafrika (Nelson Mandela University, Port Elizabeth), Australien (Griffith University) och Sverige, med ansvar för Europa (Lunds Universitet).

Programmet heter SI (Supplemental Instruction) i bland annat USA, Kanada och Sydafrika, PASS (Peer Assisted Study Sessions) på vissa lärosäten i Storbritannien och Australien, och PAL (Peer Assisted Learning) på andra lärosäten. I Sverige används termen SI (Samverkans-Inlärning) tillsammans med den brittiska benämningen PASS.

SI-PASS - för vilka grupper?

Det finns mycket forskning som visar att SI-PASS är ett mycket effektivt verktyg för att förbättra studenters studieresultat. Det är viktigt att notera att SI-PASS inte är ett stödprogram. Det riktar sig inte specifikt till svaga studenter, utan bygger på att grupper ska vara så heterogena som möjligt. Forskning visar att den effektivaste gruppen, som alla deltagare vinner mest på, är en kombination av studenter med olika kunskaper. Därför riktar sig SI-PASS till alla studenter.

Kontaktinformation

Europeiskt Centrum för SI-PASS finns vid Lunds universitet

E-post:
SI-PASS [at] stu [dot] lu [dot] se (SI-PASS[at]stu[dot]lu[dot]se)

Telefon:
+46 46 222 70 67

+46 46 222 03 51

Besöksadress:
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund

Postadress:
Europeiskt Centrum för SI-PASS, Lunds universitet
Box 117, 221 00 Lund