Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SI-PASS i skolan

Regional SI-plattform

Det bedrivs en spännande verksamhet som sprider SI i gymnasie- och grundskolan i södra Sverige. Verksamheten går under namnet Regional SI-plattform och är en samverkande enhet mellan Lärosäten Syd, Region Skåne, Region Halland och Kompetenssamverkan Skåne (KOSS) med en koordinerande enhet på Lunds universitet som utbildar, koordinerar och utvärderar.

Syftet med den Regionala SI-plattformen är att

  • säkra en långsiktig kompetensförsörjning i hela södra Sverige
  • främja breddad rekrytering och inspirera till vidare studier
  • brygga gapen mellan utbildningsstadier (grundskola-gymnasium-högskola/universitet)
  • stärka resultat
  • förebygga avhopp
  • stimulera färdigheter som t.ex. kritiskt tänkande, ledarskap, lagarbete, ansvarstagande, självförtroende, metakognition och kommunikativa färdigheter

Den Regionala SI-plattformen kan sägas verka i tre faser

  • I fas 1 reser SI-ledare från högskola/universitet ut till omgivande gymnasieskolor varje vecka och bedriver SI-pass knutna till olika ämnen, till exempel matematik, svenska som andraspråk, kemi, franska eller samhällskunskap. SI-passen hålls för olika program: högskoleförberedande program, yrkesprogram, introduktionsprogram eller komvux.
  • I fas 2 startar gymnasieskolan en egen SI-verksamhet där till exempel elever i årskurs tre är SI-ledare inom ramen för sitt gymnasiearbete för elever i årskurs ett.
  • I fas 3 etablerar gymnasieskolan samarbete med omgivande grundskolor där SI-ledare från gymnasieskolan har SI-pass för grundskoleelever. Det finns idag exempel på en fortsatt progression ned till att elever i årskurs sju är SI-ledare för årskurs två.

I dagsläget omfattas verksamheten av 5 lärosäten, ca 30 gymnasieskolor och 5 grundskolor.

Kontakt

Vill du veta mer eller starta SI-PASS på din skola är du välkommen att kontakta oss på

johan [dot] fredriksson [at] stu [dot] lu [dot] se

Arbeta som SI-ledare - Intresseanmälan

Är du intresserad av att arbeta som SI-ledare i den Regionala SI-plattformen?

Skicka in intresseanmälan här: Intresseanmälan