Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SI-PASS vid Lunds universitet

SI-PASS står för Supplemental Instruction – Peer Assisted Study Sessions på engelska. Det är regelbundna, informella möten, ledda av en SI-ledare som själv är student, där studenter på en specifik kurs kan delta för att få hjälp med att ta till sig kursstoffet och utveckla studiefärdigheterna.

För närvarande finns det cirka 160 kurser med SI-möten inom olika ämnesområden på 7 av 9 fakulteter vid Lunds universitet. Över 4000 studenter deltar varje år. SI-möten erbjuds till alla studenter på de utvalda kurserna och deltagandet är frivilligt.

Syftet med SI-PASS vid Lunds universitet är på ett övergripande plan att öka genomströmning och motverka avhopp. Ett bisyfte med SI-PASS är ofta att underlätta studenternas övergång från gymnasium till universitet. Därför är flertalet av kurserna med SI-PASS i inledande kurser. Några exempel på kurser/ämnesområden med SI-PASS vid Lunds universitet är:

 • Affärsjuridik
 • Arkeologi
 • Biologi och hälsa
 • Endimensionell analys
 • Filosofi
 • Företagsekonomi
 • Geologi
 • Lingvistik
 • Mekanik
 • Organisk kemi
 • Psykologi
 • Sociologi

Du kan läsa mer om SI-möten ledda av SI-ledare på universitetets gemensamma webbplats:

Studiegrupper med SI-ledare – lu.se