Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SI-PASS vid Lunds universitet

På Lunds universitet finns SI-PASS vid sex fakulteter:

Många studenter är involverade i SI-PASS

 • Över 4000 studenter (av cirka 7600 möjliga) deltar i SI-PASS varje år
 • Det finns cirka 150 kurser med SI-PASS
 • Cirka 230 SI-ledare är verksamma vid Lunds universitet
 • Genomsnittlig närvaro på SI-PASSEN är cirka 30 %

Syftet med SI-PASS vid Lunds universitet är på ett övergripande plan att öka genomströmning och motverka avhopp. Ett bisyfte med SI-PASS är ofta att underlätta studenternas övergång från gymnasium till universitet. Därför är flertalet av kurserna med SI-PASS i inledande kurser. Några exempel på kurser/ämnesområden med SI-PASS vid Lunds universitet är:

 • Biologi och hälsa
 • Lingvistik
 • Filosofi
 • Arkeologi
 • Endimensionell analys
 • Organisk kemi
 • Mekanik
 • Geologi
 • Psykologi
 • Sociologi
 • Företagsekonomi
 • Affärsjuridik