Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vinster med SI-PASS

Det finns många vinster med en välutvecklad SI-verksamhet i en kurs.

Vinster för lärosäten

SI-PASS leder till förbättrad studentgenomströmning och färre avhopp på kurser och utbildningar.

Exempel på SI-närvaro vs. kursresultat (andel godkända) från fyra fakulteter vid Lunds universitet
Exempel på SI-närvaro vs. kursresultat (andel godkända) från fyra fakulteter vid Lunds universitet

Vinster för deltagande studenter 

Deltagande i SI-PASS ökar möjligheten till bättre kursresultat. Studenterna lär sig att lära och skapar ett kontaktnät av studiekamrater. De får förbättrade färdigheter i problemlösning, lagarbete och samverkan och lär sig även kritiskt tänkande samt att presentera inför en grupp.

Vinster för SI-ledare

SI-ledarna är kanske de största vinnarna. De blir säkrare att leda en grupp och diskussioner, bättre på att prata inför andra samt att möta och inspirera studenter. De får även ökat självförtroende och en betydligt bättre förståelse av kursinnehållet.

Citat från tidigare SI-ledare

"Jag har blivit säkrare på att driva diskussion i grupp. Jag har också blivit mer självsäker av att tala inför människor, men kanske mest av allt så har jag lärt mig mycket om pedagogik och hur man på bästa sätt lär sig ett ämne."

"Jag har blivit bättre på att planera och hålla i möten, t.ex. under gruppövningar inom mitt eget program. Tror även att jag kommer ha nytta av dessa egenskaper i framtida, mer formella möten. Jag har blivit bättre på att lyssna på vad andra säger och inte dra förhastade slutsatser kring vad de menar. Jag har blivit bättre på att kommunicera och har fått större insikt i hur saker jag säger kan uppfattas/tolkas på andra sätt."