Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Starta SI-PASS

Att starta ett SI-PASS-program innebär ett antal olika steg som redovisas nedan.

Rekrytera och utbilda metodhandledare

För att få i gång ett framgångsrikt SI-PASS-program krävs det att programmet leds av en utbildad metodhandledare. Metodhandledares uppgifter inkluderar att budgetera för SI-PASS-programmet, rekrytera nya SI-ledare, utbilda, observera och fortbilda dem. Medan vissa av ovanstående funktioner kan delegeras är metodhandledaren den som ansvarar för att de utförs, som förankrar programmet i utbildningen och ansvarar för dess kvalitet. På metodhandledarutbildningen behandlas alla dessa funktioner i detalj. Att vara metodhandledare kräver åtminstone några timmars arbete varje vecka (omfånget beror givetvis på antal SI-ledare).

Läs mer om metodhandledarutbildning

Budget

Utöver metodhandledarens egen tid, omfattar budgeten SI-ledarnas arvoden, eventuella lokalkostnader och materialkostnader. Det är viktigt att budgeten är välgenomtänkt när programmet startar.

Välja kurs

SI-PASS fungerar bäst när det sätts in på en kurs som av studenterna upplevs som svår, dels höjer det närvaron, dels höjer det effekten. Med begränsade resurser är det viktigt att prioritera de kurser där effekten kan bli som störst. Metodhandledarutbildningen omfattar även denna fråga.

Rekrytera SI-ledare

En lämplig SI-ledare är någon som kan fungera som en trovärdig förebild för studenterna, det vill säga en student som är pålitlig, öppen och social och som klarat kursen med bra resultat (men gärna en student som fått anstränga sig för att uppnå de resultaten).

Utbilda SI-ledare

SI-ledarna bör genomgå en tvådagarsutbildning som presenterar de viktigaste strategierna inom SI-metoden och som ger möjlighet till praktisk träning. Denna utbildning kan ges av enskilda metodhandledare men kan också centraliseras till en enhet på ett lärosäte.

Läs mer om SI-ledarutbildning

Kontaktinformation

Europeiskt Centrum för SI-PASS finns vid Lunds universitet

E-post:
SI-PASS [at] stu [dot] lu [dot] se (SI-PASS[at]stu[dot]lu[dot]se)

Telefon:
+46 46 222 70 67

+46 46 222 03 51

Besöksadress:
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund

Postadress:
Europeiskt Centrum för SI-PASS, Lunds universitet
Box 117, 221 00 Lund