Studenter i grupparbete

Välkommen till Europeiskt centrum för SI-PASS!

Vi är ett av fem center i världen med uppdrag att informera, utbilda och utvärdera SI-program. Vårt uppdragsområde är Europa.

Metodhandledarutbildning

  • Onlineutbildning, 19-22 januari 2021 Fullbokad
  • Onlineutbildning, 2-5 mars 2021. Fullbokad
  • Onlineutbildning, 20-23 april 2021. Anmälan öppen
  • Utbildning, 5-8 oktober 2021
  • Utbildning, 23-26 november 2021

Ytterligare utbildningar i metodhandledning

  • SI-PASS online, 13-15 april 2021 Anmälan öppen
  • Quality Assurance of SI-PASS programmes, 4-5 maj 2021 Anmälan öppen
  • Designing and Developing Leader training, 14-15 + 17-18 juni 2021 (fyra halvdagar) Anmälan öppen
  • SI-PASS online, 14-16 september 2021
  • Quality Assurance of SI-PASS programmes, 16-17 november 2021

SI-PASS workshops 2021